Da li želite da obrazovanje vaše dece postane zanimljivije? Bojanke sa određenom temom odličan su način da se kombinuje dečija prirodna radoznalost i njihova kreativna strana. Bojanke mogu biti način da se deci ispuni slobodno vreme dok istovremeno izražavaju svoju kreativnost.

Bojanke se mogu koristiti na više načina. Neke su samo zabavna aktivnost, dok se druge mogu koristiti u obrazovne svrhe. Dakle, bojanke mogu biti deo dečije zabave i učenja.

Ako želite da koristite bojanke u obrazovne svrhe, dozvolite detetu da izabere temu koju najviše voli. Ako počne sa poznatim temama za bojenje, dete će, pre svega, uživati u bojenju. Nakon što savlada najvažnije delove određene teme (kod životinja, to bi bili psi i mačke), roditelji mogu da uvedu ostale elemente date teme ( u slučaju životinja bili bi konj ili krava) u dečiji rad. Korišćenje crteža koji su povezani na neki način može pomoći detetu da nauči važne stvari o nekoj temi. Roditelji mogu da razgovaraju sa detetom o tome šta je i zašto obojeno, kao i da nauče dete o drugim važnim apektima određene teme.

I sami roditelji mogu da naprave bojanku tako što će sakupiti crteže koji se vežu za određenu temu. Jedna tema može biti predstavljena kroz mnogo crteža i na taj način će biti sveobuhvatnija. Takođe, dete može da obnavlja naučeno o jednoj temi tako što će sve vezano za tu temu biti u jednoj bojanci.

Ovakva vrsta samostalnog učenja kroz bojanke pruža detetu mogućnost da nauči sve o temama koje ga interesuju. Kada učimo o stvarima koje nas zanimaju i koje su nam poznate, učimo brže, a znanje se duže zadržava. Upravo zbog toga bojanke mogu biti jedan od značajnih izvora učenja. Postoji mnogo metoda nastave, a kako se tehnologija sve više koristi u obrazovanju, korišćenje bojanki može se činiti nepotrebnim. Međutim, korist od svakodnevnog korišćenja bojanki je velika. Bojanke pružaju mogućnost da dete prati svoj ritam u učenju i na taj način izabere kada želi da obnavlja, vežba ili pređe na nešto drugo. Takođe, nakon svakog realizovanog projekta, dete će dobiti na samopouzdanju što je jako važan faktor za akademski uspeh i emocionalnu stabilnost.

Korišćenje bojanki kao jedne od tehnika učenja u samostalnom radu takođe može uticati na razvoj dečije mašte. Ako roditelji koriste bojanke kao sredstvo u obrazovanju, ali dozvole detetu da izabere temu ili crtež koji će bojiti, svakako će uticati na dečiju maštu. Stoga, dok god dete može da bira temu ili čak neke elemente koje treba obuhvatiti, dečija mašta će postajati bujnija.

Možemo zaključiti da bojanke mogu biti zabavna avanutra za decu. Mogu se koristiti kao izvor za učenje u samostalnom radu, a njihova vrednost opstaje već godinama. Deca vole da boje, a korišćenje bojanki u obliku sredstva za obrazovanje je odličan način ne samo za učenje već i razvoj dečije mašte.