Revidirana kako bi bila u skladu sa Uredbom o opštoj zaštiti podataka (eng. General Data Protection Regulation ili GDPR), ova politika privatnosti je napisana isključivo u svrhu objašnjavanja kako sakupljamo i koristimo informacije, kao i koje informacije mogu biti prikupljene i korišćene kada posetite ili koristite neki od proizvoda ili neku od usluga kompanije Peaksel. Pristupanjem i/ili korišćenjem ove ili bilo koje veb stranice povezane sa ovom, slažete se sa pravilima i praksama opisanim u ovoj Politici privatnosti.

Kao kontrolor, kompanija Peaksel D.O.O. Niš je implementirala brojne tehničke i organizacione mere kako bi osigurala najkompletniju zaštitu ličnih podataka koji se obrađuju kroz njene usluge. Međutim, prenos podataka putem interneta može u principu imati sigurnosne šupljine, tako da apsolutna zaštita možda neće biti garantovana.

1. Ime i adresa kontrolora

Za svrhe Uredbe o opštoj zaštiti podataka (GDPR), ostalih zakona o zaštiti podataka koji se primenjuju u državama članicama Evropske unije i ostalih uredbi u vezi sa zaštitom podataka kontrolor je:

Peaksel D.O.O. Niš
Kuršumlijska 5
18000 Niš
Republika Srbija
Telefon: +381643314064
Imejl adresa: contact@peaksel.com
Veb stranica: http://www.peaksel.com

2. Prikupljanje i distribucija podataka

Automatski prikupljeni podaci

Mi ne sakupljamo podatke koje pruža korisnik, ali možemo automatski prikupljati određene podatke, uključujući, ali ne ograničavajući se na vrstu mobilnog uređaja koji koristite, jedinstveni identifikacioni broj i IP adresu vašeg mobilnog uređaja, vaš mobilni operativni sistem, tip mobilnih internet pretraživača koje koristite i informacije o načinu na koji koristite aplikacije i igre. Takođe, sakupljamo automatski date podatke koje pruža Fejsbuk kao što su javni profil, lista prijatelja i imejl adresa.

Da li sakupljamo podatke o preciznoj lokaciji uređaja u stvarnom vremenu?
Ne sakupljamo podatke o preciznoj lokaciji uređaja u stvarnom vremenu.

Da li treća lica vide i/ili imaju pristup podacima koje prikuplja kompanija Peaksel?
Da. Vaše podatke ćemo podeliti sa trećim licima samo na načine koji su predstavljeni u ovoj izjavi o privatnosti.

Automatski prikupljene podatke možemo otkriti:

  • ako to bude zahtevao zakon, kao što je poštovanje sudskog naloga ili sličan pravni proces;
  • kada u dobroj nameri verujemo da je otkrivanje neophodno radi zaštite naših prava, zaštite vaše sigurnosti ili sigurnosti drugih, istraživanja prevare ili odgovora na zahtev vlade;
  • našim pouzdanim pružaocima usluga koji rade u naše ime, nemaju nezavisnu upotrebu podataka koje im otkrivamo, i koji su se složili da se pridržavaju pravila navedenih u ovoj izjavi o privatnosti.
  • ako je kompanija Peaksel uključena u spajanje, kupovinu ili prodaju svih ili dela njene imovine, novi vlasnik i/ili partner će imati pristup svim sakupljenim podacima, pod uslovom da se pomenute politike i principi politike privatnosti prate i poštuju kao što je gore navedeno.
  • oglašivačima i mrežama oglašavanja trećih lica, kao i kompanijama za analitiku kako je opisano u odeljku ispod.

3. Automatsko prikupljanje podataka i oglašavanje

U našim aplikacijama vas možemo pitati da priložite i možemo obraditi druge podatke pomoću kojih se ne može izvršiti identifikacija lica, ali mogu biti vaši privatni podaci, kao na primer vaša starost, godina rođenja i pol, sa napomenom da se podaci o godini rođenja i polu prikupljaju isključivo od korisnika koji se u našim aplikacijama identifikuju kao osobe starije od trinaest (13) godina. Takve podatke ćemo koristiti da personalizujemo sadržaj aplikacije. Kod korisnika koji se identifikuju kao osobe starije od 13 godina i nisu se odrekli bihevioralnog oglašavanja, podatke možemo koristiti za prikazivanje usmerenih reklama. Možete odbiti da primate usmerene reklame tako što ćete izabrati jednu od opcija opisanih u odeljku „Opcija za odbijanje/prestanak prikupljanja podataka“ u našoj Politici privatnosti.

Možemo sarađivati sa kompanijama za analizu podataka kako bi nam pomogle da razumemo kako se naše aplikacije i igre upotrebljavaju, kao na primer učestalost i trajanje korišćenja. Sarađujemo sa oglašivačima i oglašivačkim mrežama trećih lica kojima je neophodno da znaju kako reagujete na oglašavanje koje pružamo u našim uslugama, što nama pomaže da naše aplikacije i dalje budu besplatne. Oglašivači i oglašivačke mreže koriste neke od podataka koje naši servisi sakupljaju, uključujući, ali ne ograničavajući se na, jedinstveni identifikacioni broj vašeg mobilnog uređaja i vaš broj telefona. Kako bismo zaštitili anonimnost ovih podataka, koristimo tehnologiju za enkripciju koja nam pomaže da se postaramo da vas ova treća lica ne mogu lično identifikovati. Ova treća lica takođe mogu imati pristup anonimnim podacima o drugim aplikacijama koje ste instalirali na svoj mobilni uređaj, mobilnim veb stranicama koje posećujete, manje preciznim podacima o vašoj lokaciji (npr. poštanski broj), i drugim manje preciznim podacima o vašoj lokaciji kako bi mogli da analiziraju i plasiraju anonimne usmerene reklame u naše aplikacije i na druga mesta. Takođe možemo podeliti šifrovane verzije podataka koje ste pružili kako bismo omogućili našim partnerima da prikače druge dostupne podatke o vama u svrhe analize i korišćenja u vezi sa oglašavanjem.

Prosledićemo podatke bazirane na uređaju (npr., ako je uređaj kliknuo sportsku reklamu unutar naših aplikacija). Dozvoljavamo našim partnerima da plasiraju usmerene reklame trećih lica ili druge sadržaje. Oni mogu prikačiti podatke prikupljene iz vaše aplikacije na podatke prikupljene iz drugih aplikacija, veb stranica ili drugih usluga, a zatim izraditi profile i preneti podatke drugom pružaocu usluga. Primera radi, možemo proslediti identifikacije za oglašavanje Fejsbuku, a oni ih dalje povezuju s vašom Fjesbuk identifikacijom, spojiti ih i izbrisati početni identifikator. Na taj način, drugi pružalac usluga može primati ili prikupljati podatke o vama i koristiti te podatke za prikazivanje usmerenih reklama. Oglašivači mogu izabrati svoju publiku po lokaciji, demografiji, lajkovima, ključnim rečima, starosti i polu, interesovanjima, ponašanjima, vezama i bilo kojim drugim podacima koje Fejsbuk dobija od ili zaključuje o korisnicima. Mi sarađujemo sa nekoliko pružalaca usluga povezanih sa IBA koji su navedeni u ovom dokumentu u podsekciji “Kompanije za oglašavanje”.

4. Rutinsko brisanje i blokiranje ličnih podataka

Kontrolor podataka obrađuje i skladišti lične podatke podnosioca podataka samo onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarivanje svrhe skladištenja ili koliko dugo je to dopušteno od strane evropskog zakonodavca ili drugih zakonodavaca u zakonima ili propisima koji obavezuju kontrolora.

Ako se svrha skladištenja ne može primeniti ili ako vremenski period za skladištenje propisan od strane evropskog zakonodavca ili drugog kompetentnog zakonodavca istekne, lični podaci se rutinski blokiraju ili brišu u skladu sa pravnim zahtevima.

5. Prava nosioca podataka

Peaksel D.O.O. prikuplja samo anonimne podatke za svrhe usmerenog oglašavanja i praćenja ponašanja korisnika unutar igre. U slučaju da korisnik želi da zabrani pravo pristupa ovim automatski prikupljenim podacima, on/ona može isključiti individualno praćenje uređaja na svom mobilnom uređaju.

6. Kompanije za oglašavanje

Facebook

Pravilnik o zaštiti podataka koji je objavio Facebook, a koji je dostupan na https://facebook.com/about/privaci/, pruža informacije o prikupljanju, obradi i korišćenju ličnih podataka od strane Fejsbuka. Pored toga, u pravilniku je objašnjeno i koje opcije podešavanja Facebook nudi za zaštitu privatnosti podataka. Takodje, dostupne su različite opcije koje omogućavaju eliminaciju prenosa podataka na Facebook. Ove opcije može koristiti svaki korisnik da eliminiše prenos podataka na Facebook.

AdMob

AdMob je jedna od najvećih svetskih platformi za mobilno oglašavanje sa više od 40 milijardi banera i tekstualnih oglasa mesečno na mobilnim web stranicama i aplikacijama za telefone. Pročitajte više o njihovoj politici privatnosti ovde.

Facebook Audience Network “FAN”

U okviru Facebook Audience Network-a, dostupno je tri tipa oglasa: banner, interstitial i native. Banner oglasi su tradicionalni iskačući prozori na dnu ekrana, dok interstitial oglasi ispunjavaju ceo ekran. Ponuda native oglasa zavisi od vrste i načina rada aplikacije. Očekujte da će u narednom periodu Facebook dodati još različitih tipova oglasa, kao što su video oglasi sa automatskom reprodukcijom. Da biste proverili njihovu politiku privatnosti, kliknite ovde.

Flurry

Flurry pruža programerima precizne podatke u realnom vremenu o tome kako korisnici koriste svoje mobilne aplikacije, kao i o tome kako aplikacije rade na različitim uređajima. Programeri dobijaju anonimne, objedinjene podatke o upotrebi i zaradi, kao i alate za izveštaje i analizu podataka. Sa ovim podacima, programeri mogu da identifikuju probleme i mogućnosti, kreiraju mapu razvoja proizvoda, povećaju retenciju i prošire svoju korisničku bazu. Kliknite ovde i pročitajte o njihovoj politici privatnosti.

Firebase

Firebase ima funkcionalnosti kao što su analitika, baza podataka i izveštavanje o crash-evima, tako da programeri mogu brzo da poboljšaju svoje proizvode i fokusiraju se na korisnike. Pročitajte više o Firebase politici privatnosti ovde.

AppsFlyer

Tačni podaci, pristup orijentisan na korisnike i privatnost čine AppsFlyer platformom za atribuciju korisnika po izboru vodećih svetskih brendova. Njihovu politiku privatnosti možete pročitati ovde.

ironSource

ironSource je posvećen poštovanju i zaštiti privatnosti pojedinaca. Pročitajte o njihovoj politici privatnosti ovde.

Unity Ads

Unity Ads donosi sve veće mogućnosti integrisanih usluga za angažovanje, zadržavanje i monetizaciju korisnika. Pogledajte njihovu politiku privatnosti.

Vungle

Vungle video oglasi koriste intuitivno korisničko iskustvo i bolji učinak. Ponosni su na svoje iskustvo u pomaganju izdavačima da ostvare veći prihod. Evo njihove politike privatnosti.

Applovin

Applovin platforma za oglašavanje i njeni napredni algoritmi za optimizaciju nude precizne i tačne rezultate. Pročitajte njihovu politiku privatnosti ovde.

Tapjoy

Tapjoy platforma omogućava vrhunske performanse za najbolje svetske brendove i aplikacija sa najvećom zaradom. Programeri mogu da poboljšaju uspeh svojih aplikacija na mobilnim uređajima uz pomoć podataka, tehnologije i stručnosti koju pruža ova platforma. Pročitajte više o njihovoj politici privatnosti ovde.

Liftoff

Liftoff je pravo mesto za privlačenje korisnika, njihovo ponovno angažovanje i monetizaciju. Pročitajte njihovu politiku privatnosti ovde.

Fyber

Fyber je globalna tehnološka kompanija koja razvija platformu za monetizaciju nove generacije za mobilne izdavače. Fyber kombinuje svoje tehnologije i stručnost u posredovanju, RTB-u, video i segmentaciji korisnika, kako bi stvorio holistička rešenja koja oblikuju budućnost ekonomije mobilnih aplikacija. Pročitajte njihovu politiku privatnosti ovde.

Smaato

Smaato-ova digitalna oglasna platforma nudi besplatan server za oglase i rešenja za monetizaciju. Pročitajte njihovu politiku privatnosti ovde.

Aarki

Aarki, platforma za mobilni marketing sa AI-om, pomaže brendovima da rastu i ponovo angažuju korisnike mobilnih uređaja, koristeći mašinsko učenje, velike baze podataka i kreativno angažovanje. Pročitajte njihovu politiku privatnosti ovde.

Adcolony

Adcolony je marketinška platforma sa najkvalitetnijim reklamama koja pruža vrhunsko oglašavanje za današnji mobilni svet. Njihovu politiku privatnosti možete pročitati ovde.

Pubmatic

PubMatic je kompanija koja se bavi tehnologijom digitalnog oglašavanja koja omogućava programerima i izdavačima mobilnih aplikacija da maksimalno povećaju svoje reklamiranje. Njihovu politiku privatnosti možete pročitati ovde.

AdInMo

AdInMo je platforma za oglašavanje unutar igara koja omogućava veći broj angažovanih korisnika i kvalitetnu monetizaciju programerima i izdavačima. Njihovu politiku privatnosti možete pročitati ovde.

Chocolate Platform

Mi smo globalna kompanija sa misijom da pronađe najbolja rešenja za oglašavanje na mobilnim, desktop i TV (CTV) uređajima. Nudimo rešenja za monetizaciju programerima, izdavačima i CTV provajderima. Pomažemo oglašivače da uspešno isporuče oglase na svim uređajima. Našu politiku privatnosti možete pročitati ovde.

 

 

Ako želite da odbijete da treća lica koriste ove vrste podataka koji pomažu da se obavi usmereno reklamiranje, molimo posetite odeljak ispod pod nazivom “Opcija za odbijanje/prestanak prikupljanja podataka”.

Koja su moja prava kod opcije za odbijanje za prikupljanje podataka?

Postoji više opcija za odbijanje korišćenja ličnih podataka za korisnike naših aplikacija i igrica:

Opcija za odbijanje prikupljanja svih podataka putem deinstaliranja aplikacije: Možete vrlo lako zaustaviti svako prikupljanje podataka od strane naših aplikacija tako što ćete ih deinstalirati. Možete iskoristiti standardni proces deinstalacije koji može biti dostupan u sklopu vašeg mobilnog uređaja ili uz pomoć prodavnice ili mreže preko koje ste preuzeli mobilnu aplikaciju. Takođe možete poslati zahtev za odbijanje/prestanak prikupljanja podataka putem imejla, na PeakselGames@gmx.com.

Opcija za odbijanje korišćenja podataka u svrhu usmerenog oglašavanja od strane oglašivača i/ili oglašivačkih mreža trećih lica: možete u bilo koje vreme izabrati opciju za odbijanje daljeg pristupa vašim podacima o lokaciji tako što ćete:

Direktno pratiti instrukcije trećeg lica:

Za Google (AdMob) molimo posetite https://www.google.com/ads/preferences/html/mobile-about.html;
Za AppLovin molimo posetite https://www.applovin.com/optout.

Aktivirati podešavanja “Ne prati” na vašem mobilnom telefonu

Pružaoci oglašivačkih usluga su u obavezi da posluju u skladu sa podešavanjima “Ne prati” na mobilnim telefonima, ali mi ne možemo da pružimo nikakvu garanciju u njihovo ime. Mi ne pružamo nikakve garancije kada su u pitanju podaci pruženi pre odabira opcije za odbijanje/prestanak prikupljanja podataka. Neki pružaoci usluga mogu imati implementirane dodatne mehanizme za odbijanje/prestanak prikupljanja podataka.

Ako uključite opciju “Ograniči praćenje reklama” na vašem iOS uređaju ili “Odbij prikazivanje reklama na osnovu mojih interesovanja” na vašem Android uređaju, možete vratiti pristup reklamama na osnovu vašeg interesovanja tako što ćete isključiti ta podešavanja. Kada izaberete opciju za odbijanje/prestanak prikupljanja podataka, i dalje možete videti isti broj reklama na vašem mobilnom uređaju; međutim, ove reklame će biti manje relevantne jer neće biti bazirane na vašim interesovanjima. Naši partneri za oglašavanje mogu nastaviti da vam plasiraju reklame na osnovu drugih podataka koji nisu lični, kao što su reklame u vezi sa sadržajem aplikacije koju koristite.

Vaš iOS i Android uređaj mogu podržavati podešavanja “Ograniči praćenje reklama” ili “Odbij prikazivanje reklama na osnovu mojih interesovanja”. Kada izaberete opciju za odbijanje/prestanak prikupljanja podataka pomoću ovih podešavanja na uređaju, naši partneri neće koristiti podatke sakupljene sa tog uređaja kako bi zaključili koja su vaša interesovanja niti će na taj uređaj plasirati reklame koje su usmerene na osnovu vaših interesovanja.

Možete pronaći podešavanje za svoj mobilni uređaj tako što ćete pratiti uputstva navedena ispod ili tako što ćete kontaktirati prodavca uređaja.

Razlog za premeštanje sa identifikacije uređaja na Identifikator za oglašavanje je taj što oglašivači mogu da koriste identifikator samo za oglašavanje i ni u jednu drugu svrhu, dok korisnici mogu izabrati opciju za odbijanje praćenja putem podešavanja na svom mobilnom telefonu. Identifikator za oglašavanje je anonimni identifikator koji se koristi u svrhu oglašavanja, što omogućava korisnicima da resetuju svoj identifikator ili da izaberu opciju za odbijanje reklama na osnovu njihovog interesovanja. Strane koje učestvuju u oglašavanju su u obavezi da poštuju izbor korisnika da odbije praćenje u skladu sa smernicama prodavnice aplikacija.

ANDROID UREĐAJ

Za Android uređaje sa operativnim sistemom 2.2 i novijim i 4.0 ili novijom verzijom Google Play usluga:

Otvorite aplikaciju Google podešavanja > Reklame > Uključi “Opcija za odbijanje oglašavanja na osnovu interesovanja”

IOS UREĐAJ

iOS 7 ili noviji

Uđite u Podešavanja > Izaberite Opšta podešavanja > Izaberite O uređaju > Izaberite Oglašavanje > Omogućite podešavanje “Ograniči praćenje reklama”

Više informacija o podešavanju iOS uređaja možete naći ovde: https://support.apple.com/en-us/HT202074

7. Pravne osnove za obradu podataka

Član 6(1), tačka a Uredbe o opštoj zaštiti podataka služi kao pravna osnova za radnje obrade podataka za koje dobijamo pristanak za specifičnu svrhu obrade podataka. Ako je obrada ličnih podataka neophodna za sprovođenje ugovora u kom učestvuje subjekt, kao što i jeste slučaj, na primer, kada su radnje obrade neophodne za snabdevanje robom ili za pružanje bilo koje druge usluge, onda se obrada podataka se zasniva na Članu 6(1), tačka b Uredbe o opštoj zaštiti podataka. Isto se primenjuje na takve radnje obrade podataka koje su neophodne za obavljanje predugovornih mera, na primer u slučaju ispitivanja u vezi sa našim proizvodima i uslugama. Ukoliko je naša kompanija podložna zakonskoj obavezi kojom se zahteva obrada ličnih podataka, kao što je ispunjenje poreskih obaveza, to se zasniva na članu 6(1), tačka c Uredbe o opštoj zaštiti podataka. U retkim slučajevima, obrada ličnih podataka može biti neophodna radi zaštite vitalnih interesa subjekta podataka ili drugog fizičkog lica. To bi bio slučaj, na primer, ako je posetilac povređen u našoj kompaniji i njegovo ime, starost, podaci o zdravstvenom osiguranju ili druge bitne informacije treba prosleditii lekaru, bolnici ili nekom drugom trećem licu. U tom slučaju bi obrada podataka bila zasnovana na Članu 6(1), tačka d Uredbe o opštoj zaštiti podataka. Na kraju, radnje obrade podataka se mogu zasnivati na Članu 6(1), tačka f Uredbe o opštoj zaštiti podataka. Ova pravna osnova se koristi za radnje obrade koje nisu obuhvaćene bilo kojim od gore pomenutih zakonskih osnova, ako je obrada neophodna u svrhe legitimnih interesa koje traži naša kompanija ili treća strana, osim u slučajevima kada takvi interesi budu prevaziđeni od strane interesa ili osnovnih prava i slobode subjekta podataka koji zahteva zaštitu ličnih podataka. Takve radnje obrade podataka se naročito dozvoljavaju jer su izdvojeno spomenuti od strane evropskog zakonodavca. On je smatrao da se legitimni interes može pretpostaviti ako je subjekt podataka klijent kontrolora (Recital 47, Odredište 2 Uredbe o opštoj zaštiti podataka).

8. Legitimni interesi koje traži kontrolor ili treće lice

Tamo gde se obrada ličnih podataka zasniva na članu 6 (1) tačka f GDPR, naš legitimni interes je da izvršimo naše poslovanje u korist blagostanja svih naših zaposlenih i akcionara.

9. Pružanje ličnih podataka kao zakonski ili ugovorni zahtevi; Uslov neophodan za sklapanje ugovora; Obaveza subjekta podataka da pruži lične podatke; moguće posledice neuspeha pružanja takvih podataka

Mi jasno predstavljamo da je pružanje ličnih podataka delimično propisano zakonom (npr. poreskim propisima) ili takođe može rezultirati iz ugovornih odredbi (npr. informacije o ugovornom partneru). Ponekad može biti neophodno zaključiti ugovor o tome da nam subjekt podataka daje lične podatke koje mi moramo naknadno obraditi. Na primer, subjekt podataka je dužan da nam dostavi lične podatke kada naša kompanija potpisuje ugovor sa njim/njom. Nepodnošenje ličnih podataka za posledicu bi imalo nemogućnost sklapanja ugovora sa subjektom podataka. Pre nego što subjekt podataka preda svoje lične podatke, on/ona mora kontaktirati kompaniju Peaksel D.O.O. Kompanija objašnjava subjektu podataka da li je pružanje ličnih podataka propisano zakonom ili ugovorom ili je neophodno za zaključivanje ugovora, da li postoji obaveza da se pruže lični podaci, kao i o da li postoje posledice u slučaju nepodnošenja ličnih podataka.

10. Postojanje automatskog donošenja odluka

Kao odgovorna kompanija, mi ne koristimo automatsko donošenje odluka niti automatsko profilisanje.

11. Politika zadržavanja podataka, upravljanje vašim podacima

Mi zadržavamo automatski sakupljene podatke. Ako želite da izbrišemo podatke pružene od strane korisnika koje ste lično dali putem bilo koje od naših usluga, molimo da nas kontaktirate na PeakselGames@gmx.com, a mi ćemo odgovoriti u dogledno vreme.

12. Deca

Mi ne koristimo naše proizvode da namerno sakupljamo podatke ili da svesno targetiramo decu mlađu od 13 godina. Ako roditelj ili staratelj dođe do saznanja da nam je njegovo/njeno dete pružilo podatke bez njihove saglasnosti, on/ona bi trebalo da nas kontaktira na PeakselGames@gmx.com. Mi ćemo obrisati takve podatke iz naše arhive u dogledno vreme.

13. Bezbednost

Mi vodimo računa o zaštiti poverljivosti vaših podataka. Pružamo fizičke, elektronske i proceduralne zaštitne mere za zaštitu podataka koje obrađujemo i održavamo. Na primer, ograničavamo pristup ovim podacima na ovlašćeno osoblje i institucije sa kojima imamo ugovor o saradnji koje moraju znati podatke kako bi upravljali, razvijali ili unapredili naše usluge. Imajte na umu da, iako nastojimo da pružimo razumnu bezbednost za informacije koje obrađujemo i održavamo, nijedan sigurnosni sistem ne može sprečiti sva potencijalna kršenja bezbednosti.

14. Promene

Politika privatnosti može biti ažurirana s vremena na vreme iz bilo kog razloga. Savetujemo da redovno proveravate ovu Politiku privatnosti kako biste bili upoznati sa eventualnim promenama jer nastavak korišćenja naših proizvoda i usluga podrazumeva da prihvatate sve promene.

15. Vaša saglasnost

Korišćenjem naših usluga i proizvoda, saglasni ste sa tim da mi obrađujemo vaše podatke na način koji je opisan u ovoj Politici privatnosti koju smo mi dopunili. “Obrada” znači korišćenje kolačića na računaru/mobilnom uređaju ili korišćenje ili dodir sa podacima na bilo koji način, uključujući, ali ne ograničavajući se na, sakupljanje, skladištenje, brisanje, korišćenje, kombinovanje i otkrivanje informacija, što će se sve odigravati u Sjedinjenim Američkim Državama. Ako je vaše mesto stanovanja van SAD-a, vaši podaci će biti prenešeni, obrađeni i skladišteni tamo u skladu sa standardima privatnosti SAD-a.

16. Kontaktirajte nas

Ako imate pitanja u vezi sa privatnošću dok koristite naše proizvode i usluge ili imate pitanja o našem radu, kontaktirajte nas putem imejla na support@peaksel.email.