Pravilnik za korišćenje svojine

Drago nam je da se igrači interesuju za svojinu kompanije Peaksel i koriste slike karaktera i ostale elemente u neke svoje svrhe. Međutim, ljudi ponekad imaju sklonosti da zloupotrebljavaju tuđe vlasništvo i pokušavaju da ubede druge da su razni proizvodi i/ili usluge odobrene ili sponzorisane od strane kompanije Peaksel. To može dovesti do toga da igrači veruju u ove izjave, kupuju stvari, čak i da pružaju lične informacije na osnovu toga što je sadržaj zvaničan. To nam se već ne sviđa, te smo odlučili da sastavimo ovaj Pravilnik za korišćenje svojine, koja će ograničiti upotrebu autorskih prava kompanije Peaksel i zaštitnog znaka. To uključuje bilo koji sadržaj koji smo obezbedili (”svojina kompanije Peaksel”) za potrebe ljubitelja naših igrica i aplikacija. Neće biti nikakvih upozorenja za kršenje ovog pravilnika.

1. POSEBNA PRAVILA ZA KORIŠĆENJE SADRŽAJA KOMPANIJE PEAKSEL

Sadržaj isključivo za potrebe fanova. Pod sadržajem za potrebe fanova, mi ubrajamo sledeće: Upotreba svojine kompanije Peaksel mora biti ograničena na prikazivanje, identifikaciju i diskusiju samo onih proizvoda kompanije Peaksel odobrenih ovim Pravilnikom. Nije dozvoljeno stvarati nove proizvode ili sadržaj na osnovu svojine kompanije Peaksel, kao što su igrice bazirane na likovima koje je stvorio Peaksel, pa čak ni ako su besplatni. Dozvoljeni sadržaj za potrebe fanova obično uključuje, na primer, nekomercijalna uputstva koja su sami igrači pravili, stranice za fanove, kao i video klipove same igrice koje postavljaju fanovi, dokle god su oni u skladu sa Pravilnikom o korišćenju sadržaja.

Za Jutjubere. Dozvoljena vam je upotreba svojine kompanije Peaksel i video klipovi igrice za vaš lični sadržaj, dokle god poštujete ovaj Pravilnik i uključite linkove igrica sa Google Play-a i App Store-a u prva dva reda vašeg opisa za video. Ne možete menjati svojinu kompanije Peaksel bez naše izričite dozvole.

Budite nekomercijalni. Nije dozvoljeno naplaćivati na bilo koji način (uključujući i prodaju unutar samih aplikacija) klijentima ili korisnicima vašeg sadržaja, osim ako to kompanija Peaksel nije izričito dozvolila. S druge strane, dozvoljeno je monetizovati vaš lični sadržaj uz pomoć reklama. Ako koristite reklame, one moraju da budu u skladu sa svim primenljivim zakonima, pravilima i propisima developera.

Poštujte brend kompanije Peaksel. Ne možete da tvrdite da je kompanija Peaksel Vaš sponzor, tvorac vašeg sadržaja za potrebe fanova, ili da Vas ili napravljeni sadržaj na bilo koji način odobrava. Takođe, ne možete koristiti svojinu kompanije Peaksel da biste napravili materijal koji je sličan logou kompanije, zaštitnom znaku ili drugim elementima proizvoda i usluga kompanije Peaksel. Ne možete menjati svojinu kompanije Peaksel bez naše izričite dozvole.

Zadržite sve onlajn. Nije vam dozvoljeno da proizvodite ili distribuirate (besplatno ili bilo kako drugačije) fizičke stvari kao što su majice koje nose bilo koje obeležje svojine kompanije Peaksel ili neki drugi oblik intelektualne svojine bez zasebnog, izričitog pisanog sporazuma između Vas i kompanije Peaksel.

Bez romana, pozorišnih komada i slično. Nije vam dozvoljeno da pišete ili stvarate bilo kakve romane, pozorišne komade ili druge adaptacije koje uključuju intelektualno vlasništvo kompanije Peaksel bez naše izričite pisane dozvole.

Ubacite zasluge. Uključite objavu koja sledi (ili neki tekst sličan datom) napisanu čitkim fontom krajnjim korisnicima sadržaja koji kreirate koristeći svojinu kompanije Peaksel: „Kompanija Peaksel nije povezana sa kreiranim sadržajem, niti garantuje, finansira, ili odgovara za isti. Za više informacija pogledajte Pravilnik za korišćenje svojine kompanije Peaksel: https://dev.peaksel.com/fan-content-policy/ .“

Bez domena i sličnih elemenata. Ne možete registrovati naziv domena, nalog na društvenim mrežama ili srodne adrese sa vašim sadržajem koji uključuje zaštitni znak kompanije Peaksel bez posebnog, izričitog pisanog sporazuma sa nama.

Bez loših stvari. Svojina kompanije Peaksel ne može se koristiti na ili u vezi sa bilo kojim sadržajem koji (i) promoviše hakove ili prevare, seksualno sugestivne materijale, nasilje, diskriminaciju ili nelegalne aktivnosti, (ii) promoviše druge kompanije za video igrice, alkohol, duvan, drogu, pornografiju, oružje, kockanje, ili kompanije i usluge koje ne postupaju u skladu sa interesima kompanije Peaksel, (iii) potcenjuje, ili daje pogrdne i nečasne izjave o kompaniji Peaksel i/ili njenim proizvodima, zaposlenima i zastupnicima, (iv) daje jasno lažna obećanja ili na druge načine predstavlja varljive materijale ili (v) sadrži drugu vrstu spornog sadržaja.

2. DODATNI USLOVI

Pravila developera i saglasnost. Poštovanje pravila platforme ili kanala na koji odlučite da podelite svoj sadržaj je od velike važnosti kompaniji Peaksel. Morate uvek da poštujete pravila developera kao i aktivne propise koji se odnose na vaš sadržaj.

Naše korišćenje vašeg sadržaja. Možda ćemo s vremena na vreme koristiti sadržaj koji ste vi kreirali bez ikakve kompenzacije na način koji se nama čini razumnim, na primer, tako što ćemo ga ponovo postavljati na naše online kanale ili tako što ćemo ga koristiti u naše marketinške svrhe.

Neobjavljene i povratne informacije. Ako od nas dobijete informacije koje su u vezi sa još uvek neobjavljenim sadržajem, morate da zadržite te informacije za sebe i ne smete ih otkrivati nikome. Takođe, ako nam date bilo kakav oblik povratne informacije, činjenice ili predloge u vezi sa našim igricama ili uopšteno, jasno Vam je da ih možemo iskoristiti bez ikakve dodatne nadoknade ili bilo kakve obaveze prema Vama.

Zadržavamo pravo da odredimo sa kakvom vrstom sadržaja smo u saglasnosti i možemo ukinuti dozvolu datu u ovom Pravilniku u bilo koje vreme i iz bilo kog razloga.

Zadržavamo pravo da menjamo Pravilnik u bilo koje vreme. Kada koristite svojinu kompanije Peaksel za sadržaj za potrebe fanova, ta upotreba podleže ovom pravilniku.